Mogens Lykketoft

FN’s 17 verdensmål og klimahandling: Hvad betyder det for danske virksomheder?
Af Mogens Lykketoft, formand for FN’s Generalforsamling 2015- 2016, da verdensmålene og klimaaftalen i Paris blev vedtaget
FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015 af alle verdens lande. Verdensmålene sætter den globale dagsorden for at forhindre katastrofal klimaforandring og miljøødelæggelse og for at bekæmpe fattigdom og ulighed.
Samme år indgik FN’s medlemslande på klimakonferencen i Paris den hidtil mest ambitiøse aftale om en indsats mod global opvarmning. De to aftaler sætter dagsordenen for hele verden frem til 2030.
Men hvad betyder det i praksis for danske virksomheder? Faktisk ikke så lidt: Først og fremmest er de jo en vigtig del af Danmark, hvor regering og Folketing har besluttet, at Danmark skal være blandt de allermest ambitiøse lande, når det gælder handling mod klimaforandringerne.
Vi kan de kommende år forvente stærke politiske indgreb, der belønner virksomheder for bæredygtig adfærd, mens der vil komme gradvist højere skat på CO2-udledning samt regulering og afgifter på ikke-bæredygtig adfærd. Kort sagt: Det vil kunne betale sig at investere og forbruge bæredygtigt.
Når politikerne definerer høje ambitioner for omstillingen herhjemme, så skaber de ekstra tilskyndelse til danske virksomheder for at levere løsninger, der bidrager. De lande og de virksomheder, der rykker hurtigst, har endda rigtig gode muligheder for at eksportere klimavenlige og bæredygtige produkter og systemer til resten af verden. Vi i nyere tid set det med vindmøllerne.
SMV’er har også en vigtig rolle
Tusinder af danske virksomheder har allerede bidraget stort eller småt til at nå verdensmålene, og de skal fortsætte med at være innovative og samarbejde om at opfinde og udvikle de værktøjer til klimaløsning og bæredygtighed, som ikke findes endnu.
Små og mellemstore virksomheder kan også bidrage: De kan for eksempel prioritere grønne produkter og leverandører – og sælge og anbefale disse videre til kunderne. Alle kan og skal bidrage – uanset størrelse.
Derfor haster det!
Og hvorfor er det nu, at det haster så meget med at få gang i den grønne omstilling? Det er jo, fordi vi er blevet mange mennesker på kloden, og vi tager vældigt for os af de naturgivne ressourcer, og vi afbrænder voldsomt meget kul, olie og gas. Hvis vi fortsætter som hidtil, betyder det uoverskuelige katastrofer for vores børn og børnebørnebørn. Derfor skal der på meget kort tid ske grundlæggende ændringer i vores måde at producere og forbruge på. Vi skal i fuld fart erstatte de fossile brændstoffer med vedvarende energi. Vi skal systematisk genbruge det meste af alt det, vi i dag smider ud og lader gå til spilde. Og vi skal bevare meget mere natur – herunder plante meget mere skov – end vi fælder.
Børn og unge skal have kendskab til verdensmålene og uddannelse til at være med at realisere dem. Mange, der allerede er ude på arbejdsmarkedet, skal have ekstra kvalifikationer, så de kan gribe de nye jobmuligheder.
Verdensmål og klima er den nye dagsorden for klodens overlevelse og for de virksomheder, der vil skabe de fleste og bedste arbejdspladser i fremtiden.

Event Timeslots (1)

Fredag d. 19/03/2021
-
FN’s 17 verdensmål og klimahandling: Hvad betyder det for danske virksomheder? Af Mogens Lykketoft, formand for FN’s Generalforsamling 2015- 2016, da verdensmålene og klimaaftalen i Paris blev vedtaget

Leave a comment

Address

Karen Blixens Boulevard 7
DK-8220 Brabrand
Denmark
CVR 40721460

IngenCO2