Foreningen Fair Festival

Fair Festival er en messe for bæredygtige produkter, tanker og ideer. Festivalen støttes af almennyttige fonde, industrivirksomheder og førende brands. Den foregår i Ridehuset, i Aarhus Congress Center og på Godsbanen, og den forventes at tiltrække 20-30.000 deltagere.

Fair Festival bringer forbrugere, producenter, meningsdannere og myndigheder sammen i en fejring af de bæredygtige produkter, ideer og løsninger, der allerede findes, allerede kan købes, allerede kan anvendes og som er veldokumenterede og tilgængelige. Fair Festival understøtter både Danmarks Klimamål, FN´s mål for bæredygtig omstilling og Parisaftalen.

Fair Festival gør de besøgende klogere på klima, bæredygtighed, de 17 verdensmål, hverdags-aktivisme, og meget mere. Det sker gennem debatter, foredrag, informativ oplysning, og workshops.

Fair Festival er selv fair og donerer halvdelen af overskuddet fra entreindtægten til udvalgte hjælpeorganisationer og foreninger, der arbejder med bæredygtighed og bruger de 17 verdensmål i deres arbejde.

Mission

Vores mission er at oplyse og informerer forbrugerne, så de kan træffe bæredygtige valg og dermed øge efterspørgslen efter bæredygtige produkter og løsninger, til gavn for mennesker og den jord vi lever på.

Visionen

Fair Festival vil etablere tættere relationer mellem forbrugere/borgere, producenter, myndigheder og meningsdannere til gavn for et højere vidensniveau og en mere konstruktiv debat om vores fælles fremtid.

Lene Overballe Hansen

Bestyrelsesforkvinde i Fair Festival. Advokat og partner hos Deichmann Advokater. Lene arbejder målrettet på at gøre jura forståeligt og anvendeligt, og bruger gerne sin viden til at gøre Fair Festival til en succes, så vi sammen kan skabe nye bæredygtige forbrugsvaner.

Thomas Thiim Harder

Menigt medlem

Kristine Overgaard Nielsen

Menigt medlem Ceo/Globe Go Green, Strategisk leder i Fair Festival og medlem af bestyrelsen, Medlem af bestyrelsen i Grønne Dage. Kæmper for et Grønnere forbrug og mere synlighed omkring bæredygtige initiativer, så vi alle kan se os selv i projektet omkring at skabe en bedre jord både for samtid og fremtid.

Adresse

Elevvej 3A
DK-8200 Aarhus N
Denmark
CVR 40721460

IngenCO2