Dem vi støtter

GLOBE GO GREEN donerer halvdelen af overskuddet fra entreindtægten til hjælpeorganisationer og foreninger der arbejder med de 17 verdensmål. Vi hjælper både lokalt, nationalt og internationalt.

I 2020 ønsker vi at støtte:

  • Dansk Flygtningehjælp
  • SOS Børnebyerne
  • WWF Verdensnaturfonden
  • Zonta
  • Soroptimisterne
  • Frej Tænketank

Dansk Flygtningehjælp

FN’s verdensmål giver en global plan for bæredygtig udvikling, både økonomisk, miljømæssigt og ikke mindst socialt. Flygtninge og fordrevne er i dag blandt dem, der er længst bagud, når det kommer til at nå målene. Klimaændringerne kan være årsag til konflikter, der fører til fordrivelse. I de kommende år vil Dansk Flygtningehjælp sætte yderligere fokus på fordrivelse og konflikter på grund af klimaændringer.

Dansk Flygtningehjælp hjælper flygtninge og internt fordrevne overalt i verden. Vi giver akut nødhjælp, kæmper for deres rettigheder og styrker deres fremtidsmuligheder. Vores 7000 dedikerede medarbejdere i verdens brændpunkter og 8000 frivillige i Danmark arbejder hver dag for at finde langsigtede og bæredygtige løsninger for mennesker på flugt.

LÆS OM DANSK FLYGTNINGEHJÆLP HER.

Dansk Flygtningehjælp

Home-Start – Støttet af ZONTA

HOME-START er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen. Organisationen er uafhængig af religiøse, politiske og økonomiske interesser. Formålet er at forebygge kriser og sammenbrud i småbørnsfamilier. Nye familie- og samfundsmønstre skaber behov i familierne for støtte og nye kontakter. Familier brydes op, generationerne bor langt fra hinanden, og boligområder visner rent socialt. En familieven kan give overskud, og bygge bro til nye netværk. Mange, også helt almindeligt fungerende familier, mangler i perioder det overskud, der skal til, for at få hverdagen til at hænge sammen, og til at forebygge og løse problemer i tide. Muligheden for at få den hjælp findes i form af en frivillig familieven. HOME-START er for alle familier med mindst et barn under 7 år. Hjælpen er gratis og fortrolig.

LÆS OM HOME-START HER.   LÆS OM ZONTA HER.

ZONTA

SOS Børnebyerne

Alle børn fortjener og har brug for en omsorgsfuld familie og en tryg barndom for at trives og ufdvikle sig. Men rundt om i verden vokser 220 milioner børn lige nu op uden en kærlig familie eller i en udsat situation, hvor de er i fare for at miste omsorgen fra deres far og mor. Det svare til, at 1 ud af 10 børn har brug for hjælp. SOS Børnebyerne hjælper nogle af verdens mest udsatte børn og giver dem en tryg og kærlig opvækst i en SOS-familie.

SOS Børnebyernes kernearbejde for børn er specifikt rettet mod fem af FN’s verdensmål som er; 1. Afskaf fattigdom, 4. Kvalitetsuddannelse, 8. Anstændige jobs og økonomisk væklst, 10. Mindske ulighed og 16. Fred og retfærdighed. Hos SOS Børnebyerne kæmper vi for de mål, der har positiv indflydelse på udsatte børn og unge.

LÆS OM SOS BØRNEBYERNE HER.

SOS Børnebyerne

WWF Verdensnaturfonden

WWF – hele verdens natur- og miljøorganisation. Med mere end fem millioner støtter på tværs af fem kontinenter, kontorer i 80 forskellige lande, over 5.000 medarbejdere og mere end 1.200 aktive projekter til bevarelse, spiller WWF en vigtig rolle i den globale indsats for at beskytte klodens miljø og natur. WWF’s mission er at skabe en fremtid, hvor mennesket lever i harmoni med naturen.

WWF arbejder for at bevare de truede dyrearter og for, at der er nok ressourcer til de kommende generationer i alle lande på kloden. WWF’s tre hovedindsatser vedrører at bevare naturens mangfoldighed, at sikre en bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer samt at bekæmpe forurening og unødigt forbrug af energi og ressourcer.

LÆS OM WWF VERDENSNATURFONDEN HER.

WWF Verdensnaturfonden

Soroptimisterne i Aarhus

Kvinden, der sidder allerforrest på billedet herover, fik et lidt lettere liv, da en ny brønd blev indviet i Nagrin, som ligger i nærheden af Burkina Fasos  hovedstad. Brønden var en gave fra Soroptimistklubben i Aarhus, og for kvinden og hendes naboer betød den nye brønd både rent drikkevand, og at de ikke længere skulle gå så langt efter vand. Soroptimisterne i Aarhus har i 82 år hjulpet kvinder og børn både lokalt og i udlandet. Der er 55 soroptimistklubber i Danmark, og på verdensplan er omkring 75.000 kvinder med i netværket. Et aktuelt projekt, som soroptimisterne støtter lige nu, er teenagemødre i Rumænien.

LÆS OM SOROPTIMISTERNE I AARHUS HER.

Soroptimisterne i Aarhus

Adresse

Karen Blixens Boulevard 7
DK-8220 Brabrand
Denmark
CVR 40721460

IngenCO2