Globe Go Greens Mission og Vision

VISION

Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål generelt og specifikt mål Nr. 12 og 17, vil GlobeGoGreen informere og guide til at forbruge bevidst og kvalificeret.

“Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Landbruget er den største forbruger af vand på verdensplan, og kunstig vanding står nu for ca. 70 procent af alt forbrug af ferskvand beregnet til menneskeligt brug.

” Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt globalt engagement og og samarbejde. Mens udviklingsbistanden fra de udviklede lande er steget med 66 procent mellem 2000 og 2014, har en række humanitære kriser, forårsaget af konflikter og naturkatastrofer, forsat krævet  finansielle ressourcer og bistand. Mange lande har også brug for udviklingsbistand for at fremme deres vækst og handel.

Læs mere

 

MISSION

At vi bliver bevidste forbrugere både nationalt og internationalt.

“Vi er den første generation, der kan mærke effekten af klimaforandringerne, og den sidste generation der kan gøre noget ved det.”

Barack Obama

Adresse

Karen Blixens Boulevard 7
DK-8220 Brabrand
Denmark
CVR 40721460

IngenCO2