Et blik på biodiversitet i dansk kontekst

Rigdom på arter, naturens mangfoldighed, variation af liv – biodiversitet kan beskrives på forskellig vis. Biodiversitet handler i bund og grund om det liv, der er her på jorden, findes i skove og får lov til at leve frit og naturligt.

For at få begrebet helt på plads kan vi kigge nærmere vi på FNs definition af biodiversitet:

”Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.”

Men hvordan fungerer det rent praktisk ude i det danske land?

I den vilde natur har planter og dyr mulighed for at udvikle sig i fred.
Ved Kalø på Mols er der gode vilkår for biodiversiteten. Rasmus Ejrnæs, Seniorforsker i biodiversitet, udpeger gamle veterantræer som et af de rigeste levesteder for Danmarks natur. Gamle veterantræer er et rent paradis for skovens dyr. Flagermus, biller og ugler lever inden i træets indre, hvor der er opstået et hulrum.
Danmark arbejder med biodiversitet – og er politisk engageret i at beskytte naturens mangfoldighed.
Danmarks Naturfredningsforening har målsætning om, at en tredjedel af dansk landareal er natur i 2030.
Yderligere har fem ministre tilkendegjort på Miljø- og Fødevareministeriets Instagramprofil, at de i fællesskab vil styrke biodiversiteten og hjælpe den danske natur. Heriblandt findes miljøminister Lea Wermelin, der mener, der er brug for akut handling, hvis udviklingen skal vendes.

Og det mangfoldige liv i skovene må vi desværre lede lidt længere efter i det nuværende landskab.
Rasmus Ejrnæs fremhæver, at mennesker er en stor indvirkning på naturen. I Danmark har vi en dårlig bevaringstilstand, og kun 8% af dansk skov giver gode vilkår for planter og dyr til at udvikle sig.
Danske skove er i høj grad præget af nyplantede træer – og naturområder, der både er små og ligger spredt.

VILD NATUR I BYEN – HJØRRING SOM FORGANGSBY

I tv-programmet ”Giv os naturen tilbage” går Hjørring kommune all-in på natur. Med Frank Erichsen, ”Bonderøven”, i spidsen, deltog Hjørring i projektet ”Naturen blomstrer vildt”.
Med projektet gav Hjørring sig i fuldt kast med at tænke biodiversitet ind i hverdagen og byens virke.
Naturen skal ind i byen lyder budskabet.
Måske gør du allerede en masse gode ting for din haves biodiversitet: Fodrer fugle, opfører insekthoteller eller lader græsset gro vildt i din have.
Hvis du vil give livet i din have et ekstra løft, kan du med fordel prøve naturkommunens (Hjørring) råd til gode ting, du kan gøre for din have.

1) Saml frø i naturen og så dem ud i haven
Du giver derved larver og insekter masser af god næring.

2) Køb frø fra de vildeste planter
Skab rum for et bredt sortiment af planter i din have.

3) Gør haven til et tag selv-bord
Du kan lokke vilde dyr ind i haven ved at skabe vild natur.

4) Lad havetraileren stå og skab en kompostbunke
Du hjælper til med at skabe hjem for smådyr og svampe.

5) Dødt ved giver liv
træets midte (kernved) er et af de allervigtigste levesteder for insekter.

6) Tænd for vandet i fuglebade, havedamme og vandløb
Du gør tudser og frøer glade, og lader fugle få slukket tørsten.

Rådene er hentet fra http://naturkommunen.dk/, hvor du kan læse en uddybende tekst om hvert råd.

Kilder:
https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-18_30_-frank-jensen-traeder-tilbage-fra-politik-efter-kraenkelsessager_216477 tidskode 18.40
https://videnskab.dk/kultur-samfund/ma-forst-udkomme-til-maj-skal-mennesket-og-naturen-skilles
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/hvad-vi-kan-gore-naturen-i-stedet-omvendt
https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/hvad-er-biodiversitet/
https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/hvad-truer-biodiversiteten/
https://www.dr.dk/nyheder/viden/natur/ny-rapport-viser-hvor-skidt-naturen-har-det-i-europa-i-danmark-er-det-saerligt
https://dce.au.dk/udgivelser/tidligere-udgivelser/udgivelser-fra-dmu/dmunyt/2011/2/biodiversitet/
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/eu-viser-lederskab-med-ny-strategi-for-biodiversiteten/
https://www.dr.dk/nyheder/viden/natur/ny-rapport-viser-hvor-skidt-naturen-har-det-i-europa-i-danmark-er-det-saerligt
https://hjoerring.dk/borger/teknik-miljoe/miljoe-og-natur/natur/hvordan-passer-du-paa-naturen/giv-naturen-en-haand/
https://hjoerring.dk/borger/teknik-miljoe/miljoe-og-natur/natur/hvordan-passer-du-paa-naturen/giv-naturen-en-haand/
https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/biodiversitet/
http://naturkommunen.dk/
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/hvad-er-hvad-i-ved
https://www.instagram.com/miljoefoedevareministeriet/