Geotermi som ny vedvarende energikilde

Spekulerer du også over, hvilke vedvarende energikilder, vi stiler imod i Danmark?
Svaret er lige nu: Bioenergi (biomasse til brændsel), Vindenergi (vindmøller), Solenergi (solceller og solfangere) og Geotermi (energi fra undergrunden).

I Danmark er målet at være uafhængig af kul, olie og gas i 2050.
Ifølge Danmarks statistik er energiforbruget i danske hjem og virksomheder faldet i 2019 sammenlignet med de foregående år. Det skydes, at vi i Danmark udnytter energien mere effektivt, hvor særligt en stigning i vindkraft vinder frem. Vindmøllerne topper listen og er den mest udbredte samt konkurrencedygtige form for vedvarende energi i Danmark.
Den geotermiske varme er dog kommet i søgelyset, hvilket vi synes er interessant. Det er endda ikke en så ny opfindelse, og findes allerede 3 steder i landet. Thisted, Sønderborg, Amager – og måske også Aarhus i en nær fremtid.

”Det bliver en vigtig brik i forhold til den grønne omstilling frem mod 100% vedvarende energisystem i 2050”, mener Brian Vad Mathiesen (professor i energiplanlægning og vedvarende energi).

Investeringen i den geotermiske energi skal sikre et velfungerende energisystem, hvor prisen er den samme som i dag for både erhvervsliv og forbrugere.

Ifølge undersøgelser fra Videnskab.dk vil 50% af Danmark på sigt kunne opvarmes med geotermi.
Men de 50% er højt sat, hvis man tager de risici i betragtning, der er forbundet med at lægge boringer. For det kan gå galt. Boringer kan kollapse, det kan være svært at pumpe vandet tilbage i jorden, vores drikkevand kan blive forurenet (hvis der bores gennem grundvandet). Til slut kan det risikere at skabe udgifter til et projekt, der ikke gik som først ventet.

Nu har Aarhus også fået øjnene op for den geotermiske varme
Aarhus borgmester, Jacob Bundsgaard er positiv overfor den geotermiske energi, da han udtaler sig til DR d. 24. september 2020: ”Hvis vi skal skabe et mere bæredygtigt samfund, så er det [geotermi] en af vejene at gå.” Samtidig påtaler han dog, at investeringen i den geotermiske energi kræver politisk støtte og midler, for at kunne gøre det til en realitet.

Målet er at nedsætte CO2-udleningen og udfase uønskede importerede træpiller i fjernvarmeforsyningen.

Men hvad er geotermisk energi og hvordan kan det gavne?
Geotermisk varme er simpelt forklaret energi, der hentes op fra jordens indre, i form af varmt saltholdigt vand. Varmen i vandet udnyttes som energi ved hjælp af varmevekslere, der overfører varme til et fjernvarmenet. Efter brug pumpes det afkølede vand ned i undergrunden igen. Det fungerer endda så smart, at det afkølede vand pumpes ned i undergrunden igen, så det kan genopvarmes og pumpes op igen.
En forudsætning for at udvinde energi er porøse jordlag, der gør det nemt at transportere vandet op til overfladen. I Danmark er jorden helt ideel for geotermi, fordi jorden netop er porøs, hvilket gør det nemt at transportere vandet gennem. Her i Danmark kræver en optimal udvinding af energien en boring på 2-3 km.

Lad os se på fordelene:
Geotermisk energi er konstant kilde, uafhængigt af vind, vejr og er ikke påvirket tidspunktet på døgnet.
Geotermi fungerer både til opvarmning af fx husttande og til produktion af elektricitet.
Varmen bliver løbende fornyet – og strømmer konstant ud af Jordens indre.

Det er da smart!

Geotermi er ikke helt nyt – men hvor skal vi kigge efter inspiration?
Island er inspirerende og fascinerede – også indenfor energiforbrug. Måske har tanken allerede strejfet dig – ellers får du det serveret her – men Danmark er ikke alene om at ty til den geotermiske energi. Island har længe været glade for den vedvarende energikilde. Undersøgelser viser, at Island i 2015 anvendte 81% geotermisk energi og kun 3% kul.
Giver det dig håb for, at vi i Danmark får lignende forhold? Så kan du måske takke Niels Balling, der allerede i 1976 begyndte at undersøge den geotermiske energi. Niels Balling har forsket i geotermi og udgav i 1977 et metodeforslag til lokalisering af geotermiske ressourcer. Måske var det afsæt for geotermi i dansk regi. Det er spændende, hvornår vi ser en konkret udvikling i de kommende år.

Kilder:

https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-18_30_-tyskland-indfoerer-krav-om-karantaene-for-rejsende-fra-koebenhavn_211789

Tidskode: 19:43

https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/fakta-om-dansk-energi-klimapolitik/dansk-energipolitik

https://kefm.dk/energi-og-raastoffer/energiforsyning/vedvarende-energi

https://videnskab.dk/naturvidenskab/danmark-ligger-ovenpaa-et-skatkammer-af-vedvarende-energi-men-hvor-meget-af-den-kan

https://fremtidensenergi.dk/geotermisk-energi/

https://ens.dk/ansvarsomraader/geotermi/fakta-om-geotermi

https://www.energy-supply.dk/article/view/741511/aarhus_vil_vaere_spydspids_for_geotermien?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30349

https://data.geus.dk/geoterm/#

https://2dgf.dk/xpdf/dgfaars1977-13-27.pdf

https://videnskab.dk/naturvidenskab/islands-groenne-energi-har-store-skjulte-omkostninger

https://fremtidensenergi.dk/energi-i-island/