Globe Go Green til Væredygtighedskonference

Onsdag d. 19. februar deltog Globe Go Greens Marketing Koordinator, Ann, i Væredygtighedskonferencen, der blev afholdt på Aarhus Universitet. Konference var arrangeret af Center for Væredygtighed, og den var tænkt som en officiel lancering af deres begreb ”væredygtighed.”

Til konferencen deltog mange erhvervsfolk, forskere og studerende, så begrebet kunne belyses og undersøges fra et væld af perspektiver og kunne sprede sig ud i så mange afkroge som muligt. Du kan møde Center for Væredygtighed til Fair Festival, hvor de medbringer deres nye Væredygtighedsspil.

Hvad er det dersens ”Væredygtighed”?

Væredygtighed handler i sin essen om evnen til at kunne eksistere på jorden på en god og konstruktiv måde. Begrebet er ment som et samspil med ”bæredygtighed,” hvor væredygtigheden fremhæver den eksistentielle dimension, der nødvendigvis må følge med den grønne omstilling, hvis vi skal nå i mål:

”Med Væredygtigheden kan vi arbejde med de dybereliggende aspekter i den indre menneskelige omstilling, der nødvendigvis må gå hånd i hånd med den ydre omstilling. Målet er så at sige at skabe en Væredygtighedsbevægelse for at sikre en mere sammenhængende verden baseret på menneskelig vækst” (Center for Væredygtighed).

Som det står beskrevet i programmet for Væredygtighedskonferencen, så står ”[m]enneskeheden og planeten overfor en ekstremt kompleks ’hønen og ægget’ situation, når vi skal tackle klimakrise, biodiversitetskrise og andre udfordringer som bl.a. er beskrevet i FNs 17 Verdensmål. Vi burde således være færdige med at diskutere, om det er politikerne, virksomhederne ELLER den enkelte borger der skal læse problemerne, hvilke lande der skal gå forrest og om vi skal gribe til handling nu ELLER først ’regne den ud’. Vi skal selvfølgelig erstattet dette ELLER med BÅDE OG.” (Center for Væredygtighed).

Væredygtighed underbygger FNs Verdensmål
Væredygtighed er rødderne under FNs Verdensmål. (C) Center for Væredighed

Der er altså tale om et radikalt kald på handling, men ikke en hovedkulds og ureflekteret handling. Næh – Center for Væredygtighed arbejder for at den menneskelige og eksistentielle dimension tænkes ind i alle led af den grønne omstilling.

En usædvanlig konference

At der var tale om en helt speciel konference blev slået fast allerede ved åbningen. Her annoncerede Christian Dietrichsen, projektleder i Center for Væredygtighed, at vi skulle starte med en ikke-handling og afholde 2 minutters stilhed. Publikum fulgte lydigt ordren og den travle netværkssludder blev afløst af en afventende, forventningsfuld stilhed. Vi vidste jo godt at vi formodentligt skulle udsættes for noget underligt.

På et tidspunkt oprandt de 2 minutter, fulgt af hovededrejen og forsigtige smil efterhånden som det gik op for folk at der ikke skete noget. Plejer man ikke at annoncere at stilheden er ovre? Så lød en klingende tone af et flygel der blev slået an, langsomt efterfulgt af en improviseret klaverkoncert fra pianisten Carsten Dahl.

Og så var tonen ligesom sat.

I en dag var Aarhus Universitet en Væredygtighedszone
Aarhus Universitet blev erklæret en Væredygtighedszone

Efter koncerten, gav Professor Steen Hildebrandt sin åbningstale. Som han selv formulerede det, så er han ikke længere skeptisk overfor konceptet ’væredygtighed,’ men har accepteret at det er nødvendigt at forhold sig til. Nedenunder al alvoren og truslerne om klimaændringer ligger tro og håb, indsigt og ansvarlighed. De er også en del af menneskets virkelighed, men ikke noget vi altid er bevidste om i den offentlige debat.

Hildebrandt forklarer at klimaforandringerne stiller krav til mennesket, og disse krav har mørke sider af afkald og uafvendelig forandring. Det kan være svært at leve med disse mørke sider, men derfor skal vi stadigvæk italesætte dem. Vi mennesker må lære at være til i en verden med bagsider – vi må finde essensen og øve os i at være i forbindelse med den. Her har vi brug for at kunne nyde det smukke og håbet og mulighederne. Og netop derfor har vi, ifølge Hildebrandt, brug for væredygtigheden.

Konferencen var delt op i 6 forskellige temaer eller ’spor,’ der kunne mixes og matches:

  1. Dannelse i et digitaliseret samfund
  2. Væredygtigt lederskab
  3. Mennesket og naturen
  4. Er det mennesket der er problemet?
  5. Tag dit skrivebord med!
  6. De store tanker og visioner
Simon Elsborg Nygaard - bæredygtig trivsel
Post.doc Simon Elsborg Nygaard fortæller om bæredygtig trivsel

Efter åbningen, skiltes publikum i seks strømme der bevægede sig til de forskellige konferencelokaler. Globe Go Greens udsendte fulgte hovedsageligt det røde spor, ”Er det mennesket der er problemet,” hvor den menneskelige psyke var i hovedsædet.

Her kan du læse nogle korte hovedtræk af tre af foredragene.

Mød Center for Væredygtighed og prøv Væredygtighedsspillet

Alle konferencegæster blev givet deres eget eksemplar af Væredygtighedsspillet. Væredygtighedsspillet er et dialogspil, der er designet til at hjælpe folk starte snakken om FNs 17 Verdensmål.

Væredygtighedsspillet sætter gang i dialog
Prøv Væredygtighedsspillet til Fair Festival

Christian Dietrichsen tager Væredygtighedsspillet med til Fair Festival Aarhus d. 27.-29. marts. Her kan du få lov at prøve kræfter med de store spørgsmål, såsom ”Kan politikerne løse problemet?” og ”Tager du ofte fejl?” Vi skal i øvrigt lige advare om at bevidsthedsudvidelse kan forekomme.

Du kan se det fulde program her. Her finder du din billet.