Velkommen til Globe Go Green

Globe Go Green står for Danmarks nye store festival og messe for bæredygtighed, Fair Festival. Det bliver et nyt og spændende forum, der gør ansvarligt salg af bæredygtige produkter og serviceydelser let at forstå.

Vi gør opmærksom på at Fair Festival 2020 er blevet udskudt til næste år, 19. – 21. marts 2021.

Idekvinden bag Globe Go Green

”Hvis jeg aldrig holder op med at forbruge, hvordan kan jeg så gøre det med god samvittighed?”

Den tanke sætter Kristine Overgaard Nielsen i gang med at udvikle Globe Go Green Aps.

Efter et halvt års research, budgetlægning og udarbejdelse af forretningsplan, søger hun efter relevante investorer og finder 6 dedikerede mennesker, som godt kan se den gode ide, og i august 2019 er Globe Go Green en realitet.

Men ideen spirede allerede for over et år siden. Efter et besøg på en messe i Ridehuset i Aarhus, spørger en veninde: ”Skal vi ikke også lave noget fedt i Ridehuset”?

Kristine har I mange år arbejdet i tekstilbranchen, både som producent for mange af de store tøjbrands og senere i detailledet, så hun havde slet ikke lyst til at sælge mere af alt det, som vi i forvejen har alt for meget af. Med kritiske øjne på sig selv som forbruger, tænker hun, ”hvad kan jeg gøre for at forbruge mere bæredygtigt?”

Hun synes det er svært at navigere i den jungle, der hedder bæredygtighed. Hvor går man hen? Hvor finder man de bæredygtige produkter og hvilke certificeringer, skal man gå efter?

Hun tænker: ”hvis jeg har svært ved at finde ud af, hvordan jeg forbruger mest bæredygtigt, så må der være mange andre, der har det på samme måde, så hvordan kan jeg gøre det mere overskueligt?”

Hun beslutter sig for at gøre noget ved det, og Globe Go Green-ideen er født.
Globe Go Green arrangerer forbrugermessen Fair Festival.

Læs mere om Fair Festival her.

Vores mission

Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål generelt og specifikt mål Nr. 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og 17 (Partnerskaber for handling), vil Globe Go Green informere og guide til at forbruge bevidst og kvalificeret.
Vi kæmper for at vi alle bliver mere bevidste og ansvarlige forbrugere, både nationalt og internationalt.

Verdensmål 12 og 17

Blog

Find de seneste nyheder og blogindlæg her. Vi blogger om bæredygtig livsstil, Fair Festival udstillere og de store klimaudfordringer der optager os alle.

Se alle blogindlæg her.

Dem hjælper vi

GLOBE GO GREEN donerer halvdelen af overskuddet fra entreindtægten til hjælpeorganisationer og foreninger der arbejder med de 17 verdensmål. Vi hjælper både lokalt, nationalt og internationalt.

I 2020 ønsker vi at støtte:

  • Dansk Flygtningehjælp
  • SOS Børnebyerne
  • WWF Verdensnaturfonden
  • Zonta
  • Soroptimisterne
  • Frej Tænketank

Dansk Flygtningehjælp

FN’s verdensmål giver en global plan for bæredygtig udvikling, både økonomisk, miljømæssigt og ikke mindst socialt. Flygtninge og fordrevne er i dag blandt dem, der er længst bagud, når det kommer til at nå målene. Klimaændringerne kan være årsag til konflikter, der fører til fordrivelse. I de kommende år vil Dansk Flygtningehjælp sætte yderligere fokus på fordrivelse og konflikter på grund af klimaændringer.

Dansk Flygtningehjælp hjælper flygtninge og internt fordrevne overalt i verden. Vi giver akut nødhjælp, kæmper for deres rettigheder og styrker deres fremtidsmuligheder. Vores 7000 dedikerede medarbejdere i verdens brændpunkter og 8000 frivillige i Danmark arbejder hver dag for at finde langsigtede og bæredygtige løsninger for mennesker på flugt.

LÆS OM DANSK FLYGTNINGEHJÆLP HER.

Dansk Flygtningehjælp

Home-Start – Støttet af ZONTA

HOME-START er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen. Organisationen er uafhængig af religiøse, politiske og økonomiske interesser. Formålet er at forebygge kriser og sammenbrud i småbørnsfamilier. Nye familie- og samfundsmønstre skaber behov i familierne for støtte og nye kontakter. Familier brydes op, generationerne bor langt fra hinanden, og boligområder visner rent socialt. En familieven kan give overskud, og bygge bro til nye netværk. Mange, også helt almindeligt fungerende familier, mangler i perioder det overskud, der skal til, for at få hverdagen til at hænge sammen, og til at forebygge og løse problemer i tide. Muligheden for at få den hjælp findes i form af en frivillig familieven. HOME-START er for alle familier med mindst et barn under 7 år. Hjælpen er gratis og fortrolig.

LÆS OM HOME-START HER.   LÆS OM ZONTA HER.

ZONTA

SOS Børnebyerne

Alle børn fortjener og har brug for en omsorgsfuld familie og en tryg barndom for at trives og ufdvikle sig. Men rundt om i verden vokser 220 milioner børn lige nu op uden en kærlig familie eller i en udsat situation, hvor de er i fare for at miste omsorgen fra deres far og mor. Det svare til, at 1 ud af 10 børn har brug for hjælp. SOS Børnebyerne hjælper nogle af verdens mest udsatte børn og giver dem en tryg og kærlig opvækst i en SOS-familie.

SOS Børnebyernes kernearbejde for børn er specifikt rettet mod fem af FN’s verdensmål som er; 1. Afskaf fattigdom, 4. Kvalitetsuddannelse, 8. Anstændige jobs og økonomisk væklst, 10. Mindske ulighed og 16. Fred og retfærdighed. Hos SOS Børnebyerne kæmper vi for de mål, der har positiv indflydelse på udsatte børn og unge.

LÆS OM SOS BØRNEBYERNE HER.

SOS Børnebyerne

WWF Verdensnaturfonden

WWF – hele verdens natur- og miljøorganisation. Med mere end fem millioner støtter på tværs af fem kontinenter, kontorer i 80 forskellige lande, over 5.000 medarbejdere og mere end 1.200 aktive projekter til bevarelse, spiller WWF en vigtig rolle i den globale indsats for at beskytte klodens miljø og natur. WWF’s mission er at skabe en fremtid, hvor mennesket lever i harmoni med naturen.

WWF arbejder for at bevare de truede dyrearter og for, at der er nok ressourcer til de kommende generationer i alle lande på kloden. WWF’s tre hovedindsatser vedrører at bevare naturens mangfoldighed, at sikre en bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer samt at bekæmpe forurening og unødigt forbrug af energi og ressourcer.

LÆS OM WWF VERDENSNATURFONDEN HER.

WWF Verdensnaturfonden

Soroptimisterne i Aarhus

Kvinden, der sidder allerforrest på billedet herover, fik et lidt lettere liv, da en ny brønd blev indviet i Nagrin, som ligger i nærheden af Burkina Fasos  hovedstad. Brønden var en gave fra Soroptimistklubben i Aarhus, og for kvinden og hendes naboer betød den nye brønd både rent drikkevand, og at de ikke længere skulle gå så langt efter vand. Soroptimisterne i Aarhus har i 82 år hjulpet kvinder og børn både lokalt og i udlandet. Der er 55 soroptimistklubber i Danmark, og på verdensplan er omkring 75.000 kvinder med i netværket. Et aktuelt projekt, som soroptimisterne støtter lige nu, er teenagemødre i Rumænien.

LÆS OM SOROPTIMISTERNE I AARHUS HER.

Soroptimisterne i Aarhus

Genkend de bæredygtige

Vi definerer bæredygtighed som i Gro Harlem Brundtland rapporten fra 1986:

EN BÆREDYGTIG UDVIKLING ER EN UDVIKLING SOM OPFYLDER DE NUVÆRENDE BEHOV, UDEN AT BRINGE FREMTIDIGE GENERATIONERS MULIGHEDER FOR AT OPFYLDE DERES BEHOV I FARE

Vores udstillere skal have en klar målsætning om at producere og servicere mest muligt bæredygtigt. Det er vigtigt, at det er en del af virksomhedens DNA og, at der arbejdes løbende på at udvikle og optimere, så man hurtigst muligt bliver mest mulig bæredygtig.

Vi er glade for certificeringer, og vi vil her på siden løbende informere og fortælle om de certificeringer, der findes, og hvordan de arbejder for at hjælpe miljø, arbejdsforhold og klima.

Certificeringer er ikke et ultimativt krav for at blive udstiller. Certificeringer er dyre, og for små virksomheder, kan det være uoverkommeligt at finde økonomisk råderum til certificeringer. Kan virksomheden fortælle om deres forsyningskæde og om hvordan der arbejdes med bæredygtighed, kan de kvalificere sig som udstillere.

Vi er begejstrede for de 17 verdensmål, og vi ser gerne, at virksomhederne viser hvordan, der arbejdes med målene, og hvordan de derved hjælper.

Overordnet skal udstillerne vise ansvarlighed i forhold til det, de producerer eller yder, så der ikke drives rovdrift på mennesker, dyr og jord.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan de forskellige certificeringer sikrer, at virksomheder producerer mest bæredygtigt til mindst mulig skade for klima og miljø og de mennesker, der skal forbruge det. Vi er ikke selv certificerede, men ét af vores mål er at hæve tågen, der omgiver disse logoer. Hvad er det de betyder? Og hvordan kan man bruge dem? Derfor opfordrer vi dig til at besøge hver og en af nedenstående organisationer, så du kan blive klogere på, hvad der er bedst for dig, og den klode vi lever på.

Green Key ®

Green Key er en selvstændig international mærkningsordning for hoteller, konferencecentre og restauranter der gør det lettere for dig at passe på miljøet, uden at det går ud over din oplevelse og komfort.  Miljølæreorganisationen FEE, der også står bag andre mærkningsordninger som fx Blå Flag, står for det internationale arbejde.

Læs mere her.

Green Key ®

GOTS ®

GOTS er en forkortelse for Global Organic Textile Standard. GOTS er den mest brugte certificering inden for økologiske tekstiler, produceret af naturlige fibre fra f.eks bomuld, uld og silke. GOTS er med til at sørge for, at der er ordentlige arbejdsforhold, for de der producerer tekstilerne. GOTS laver løbende kontrol ved de producenter, som er certificerede, for at se om de overholder de kriterier, der er opstillet.

Læs mere her.

GOTS ®

FSC ®

Forest Stewardship Council® (FSC®) er en global non-profit organisation, som arbejder for at udbrede ansvarligt skovbrug verden over. FSC udvikler standarder baseret på anerkendte principper for ansvarligt skovbrug, der støttes af miljømæssige, sociale og økonomiske interessenter. Når du vælger FSC-certificerede produkter, hjælper du med at passe på verdens skove og de mennesker og dyr som bor i dem.

Læs mere her.

FSC ®

ISO ®

Den Internationale Organisation for Standardisering (ISO) er en verdensomspændende føderation af nationale standardiserings styrelser (ISO medlems styrelser), der samarbejder tæt med den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC) i forhold til elektrotekniske standardiseringer. ISO 14040 serien søger at standardisere og kortlægge livscyklusen (LCA) af elektronik.

Læs mere her.

ISO ®

PEFC

PEFC™ er et af verdens førende skovcertificerings-systemer. Det er en certificering af skovarealet og de produkter, det leverer. PEFC™-certifikatet er omverdenens bevis på, at det træ, der indgår i et givent produkt, stammer fra et skovbrug, der er socialt og miljømæssigt bæredygtigt. Den sociale bæredygtighed indebærer blandt andet, at der i skovbrugene skal tages hensyn til lokalbefolkningen, og at arbejderne arbejder under forhold, der overholder FN’s Internationale Arbejdsorganisations konventioner (ILO-konventionerne). Den miljømæssige bæredygtighed betyder blandt andet, at træer kun må fældes i skove, hvor der tages store hensyn til skovens natur og biodiversitet.

Læs mere her.

PEFC ®

Energy Star ®

ENERGY STAR® er det offentligt støttede symbol for energieffektivitet, som giver et simpelt, troværdigt og upartisk overblik for forbrugere, der ønsker at tage velfunderede beslutninger. ENERGY STAR® samarbejder f.eks. den amerikanske Miljø Beskyttelsesstyrelse (EPA) om at levere omkostningsbesparende, energieffektive løsninger, der forbedrer luftkvaliteten og beskytter klimaet.

Læs mere her.

Energy Star ®

 

 

Demeter ®

Demeter er de internationale kontrolmærker for biodynamiske produkter, både fødevarer, hudpleje, tekstiler og andre produkter, der er tilmeldt den frivillige Demeter-certificering. Mærkerne anvendes på forskellige typer produkter, men dækker samme regelsæt.Kontrollen omfatter dyrkning, forarbejdning og mærkning. De biodynamiske Demeter-regler afspejler det helhedssyn på sundhed og livskraft i muld, mad og mennesker, det biodynamiske jordbrug bygger på.

Læs mere her.

Demeter ®

EU Økologi ®

Når en fødevare er mærket med EU’s økologilogo, viser det, at varen er økologisk og den er produceret samt kontrolleret efter retningslinjerne i EU’s økologiforordning. Det gør det lettere for forbrugere i EU at identificere økologiske produkter, og at hjælpe landmænd med at markedsføre produkterne i alle EU lande.

Læs mere her.

EU Økologi ®

Green Seal ®

Green Seal  er en uafhængig non-profit organisation, som blev grundlagt i 1989. Green Seal certificerer tusinder af produkter og tjenester indenfor hotel- og restaurationsbranchen, der opfylder videnskabsbaserede miljøstandarder, som er troværdige og gennemsigtige. Green Seal anvender en livscyklustilgang for at sikre konkrete reduktioner i hele miljøfodaftrykket. Produkter opnår kun Green Seal-certificering efter en streng evaluering, inklusive en kontrol på stedet.

Læs mere her.

Green Seal ®

Ø-Mærket ®

Ø-mærket med teksten “Statskontrolleret økologisk”​​ kan frivilligt sættes på økologiske fødevarer og visse økologiske nonfood-produkter (fx økologisk hunde- og kattemad), når de er tilberedt under økologikontrol i Danmark. Mærket kan påsætt​​es økologiske fødevarer m.v. fra udlandet. Påsætningen af mærket skal dog altid ske i Danmark under de danske myndigheders kontrol, da de danske myndigheder ikke fører kontrol i andre lande.

Læs mere her.

Ø-Mærket ®

EPD Danmark ®

EPD Danmark udgiver verificerede miljøvaredeklarationer for byggevarer i henhold til kravene i den europæiske standard EN 15804.
EPD Danmark er en organisation som udgiver miljøvaredeklarationer for byggevarer og arbejder for en europæisk harmonisering af verificerbar dokumentation af byggevarers miljøegenskaber.

Læs mere her.

EPD Danmark ®

Om os

GLOBE GO GREEN består af en lille flok mennesker der vil GØRE MERE BEDRE.

Vi er forbrugere, som forbrugere er flest, og har ingen belæg for at belære eller ”pege fingre”

Vi er drevet af en tro på, at ALLE KAN GØRE LIDT og at vi sammen KAN GØRE EN FORSKEL.

Med baggrund i os selv, og vores ufuldstændige viden, og manglende overblik i forhold til bæredygtigt forbrug, ønsker vi at skabe et forum, hvor vi samler virksomheder der arbejder målrettet med bæredygtighed. Vi ønsker at skabe INDBLIK OG OVERBLIK, så vi alle kan træffe bevidste og kvalificerede valg.

 “ Vi har ikke brug for en håndfuld mennesker der gør alt rigtigt. Vi har brug for millioner af mennesker der gør noget rigtigt.

Kristine Overgaard Nielsen

Direktør, grundlægger og partner i Globe Go Green A/S. Kristine arbejder dedikeret på at Fair Festival bliver en succes og håber på at være med til at ændre, bare lidt, i vores forbrugsvaner.

Helle Tølbøl

Salg- og kommunikationsansvarlig for Globe Go Green A/S. En del af det daglige Team.

Tina Thorup Aaen

Marketingmedarbejder og oplevelses ansvarlig. En del af det daglige team

Lilli Choora Rasmussen

Eksekverings- og frivilligkoordinator. En del af det daglige team

Claus Rasmussen

Bestyrelsesmedlem ved Globe Go Green A/S. Grundlægger af Lime ApS. Grundlægger og partner i Superstainable. Ekspert i certificeret og bæredygtig produktion. Claus er dedikeret i sit arbejde, hold spiller, fremragende oplægsholder og altid god for en sjov bemærkning.

Per Niebuhr.

Bestyrelsesformand i Globe Go Green A/S Indehaver af Kontorforsyningen Lynge Papir og Kontor A/S Silkeborg og næstformand for Office Supplies Denmark. Per er vild med at have travlt, og tager derfor mange opgaver på sig.

Lena Trend Hansen

Bestyrelsesmedlem ved Globe Go Green A/S. Hovedaktionær og produktdirektør i Coze A/S Aarhus. Produkt nørd, etisk investor og feminist. Lena er dedikeret i sit arbejde, med at omlægge mærkerne ECHTE og LauRie til mere bæredygtig produktion.

Marianne Hartvigsen

Næstformand i Globe Go Green A/S Grundlægger og partner i HART & HOLM. Aktiv i flere frivillige organisationer, der arbejder med FN’s verdensmål. Marianne er typen, der aldrig siger nej og har derfor altid susende travlt, og altid med et smil på læben.

Mikael Hansen

Mikael Hansen, Bestyrelsesmedlem Globe Go Green A/S. Arbejder passioneret indenfor livsstils-branchen, såvel indenfor mode som oplevelsesøkonomien.

Vores partnere

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Adresse

Karen Blixens Boulevard 7
DK-8220 Brabrand
Denmark
CVR 40721460

IngenCO2